ප්‍රශ්න පත්‍ර නිවසටම ගෙන්වා ගන්න

මේ දීනවල කොරෝනා වසංගතය නිසා කළමනාකරණය සේවා නිලධාරි විභාගය ඇතුළු සියලුම උපකාරක පංති මේ වන.විට නතර කර ඇත
.දිවයින පුරා විහිදි ඇති අපගේ උපකාරක පංති වලට සහාභාගි වු හා සහභාගි නොවු ඔබ සදහා ම මෙතෙක් පන්තිවලදී සාකච්ඡා නොකළ අලුත් ම ප්රශ්න පත්ර 20 ක් පිළිතුරු ලබා ගන්නා කෙටි ක්රම සහිතව පිළිතුරු පත්ර 20 ක් නිවෙසටම ගෙන්වා ගැනිමට හැකියාව ඇත
ඔබ කල යුත්තේ pepar 20 නම ලිපිනය හැදුනුම්පත් අංකය සදහන් කර 0767915000 ට sms කිරිම පමණයි
මුල් 1000 ට පමණයි ලබන සතියේ සිට ප්රශ්න පත්ර තැපැල් කරනු ලැබේ
එමෙන්ම ලබන සතිය වනවිට සුපුරුදු අයුරින් පන්ති පැවැත්වීමට නොහැකිවුවහොත් ඊලග සතියේ සිට online පන්ති ආරම්භ කිරිමට නියමිතය.
යහළුවන් අතර බෙදාහරින්න
කළමනාකරණය සේවා නිලධාරි පෙපර් ගෘප් එක සමග එකතු වන්න

Cart
0 items